Dyrektor Generalny poszukuje kandydata/ów na stanowisko:
referendarz w Departamencie Monitoringu i Informacji o Środowisku
miejsce pracy: Warszawa