Komenda Powiatowa Policji w Rypinie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw w Zespole Prezydialnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Rypinie
  ul. Piłsudskiego 19
  87-500 Rypin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rypin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie magazynu dowodów rzeczotych
 • obsługa sekretariatu Wydziału Kryminalnego
 • prowadzenie rejestrów sledztw i dochodzeń
 • prowadzenie ewidencji spraw zakończonych
 • archiwizowanie dokumentacji

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w warunkach normalnych (biurowych)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • komputer, bariery architektoniczne- brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów o obiegu dokumentów
  • umiejętność pracy w zespole
  • umiejetność organizacji pracy własnej
  • znajomość powrzechnie obowiązujących przepisów prawa o słuzbie cywilnej
  • umiejętność działania w warunkach stresu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  08-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Piłsudskiego 19
  87-500 Rypin

Inne informacje: