Biuro Rekrutacji
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

poszukuje pracownika na stanowisko:
Referent ds. rekrutacji cudzoziemców

Obowiązki:

-koordynowanie, przeprowadzenie i nadzorowanie rekrutacji cudzoziemców,
-udział w tworzeniu i analizowaniu strategii rekrutacji oraz opracowywanie propozycji zmian,
-stała analiza zmian i nowych trendów oraz monitoring działań rekrutacyjnych,
-współpraca z podmiotami rynku oświatowego oraz rynku pracy, w tym regularny kontakt z agencjami rekruterskimi i partnerami z zagranicy,
-organizacja i udział w wydarzeniach związanych z zadaniami Biura Rekrutacji,
-przygotowywanie oferty promocyjnej uczelni,
-promocja oferty edukacyjnej,
-promocja oferty edukacyjnej poprzez narzędzia internetowe

Wymagania:

-wykształcenie wyższe magisterskie z obszaru nauk ekonomicznych, lingwistycznych społecznych lub informatycznych,
-znajomość rynku uczelni wyższych,
-wiedza z zakresu badań marketingowych i prowadzenia projektów,
-wysokie umiejętności interpersonalne,
– gotowość do częstych wyjazdów,
-dyspozycyjność,
-doskonała znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Exel, MS Word, Power Point, Prezi) i innych narzędzi informatycznych;
-biegła, udokumentowana znajomość języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego i polskiego,
-znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
-umiejętność samodzielnej i odpowiedzialnej realizacji powierzonych zadań,
-umiejętność wystąpień publicznych,
-dobra komunikacja interpersonalna.

Oferujemy:

-stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę,
-możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
-uczestniczenie w ciekawych, innowacyjnych projektach,
-narzędzia pracy adekwatne do stanowiska.

Wymagane dokumenty:

-szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
-list motywacyjny,
-kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
-kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
-kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.

Oferujemy:
-umowę o pracę w wymiarze 1 etatu od 1.05.2017 r.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 21.04.2017 r. o godzinie 15.00.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji
ul. C.K. Norwida 25
50-375 Wrocław
lub e-mail: wieslawa.kutscha@upwr.edu.pl
Dokumenty należy przesłać w jednym pliku pdf, z dopiskiem w temacie: Praca w Biurze Rekrutacji

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).