Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

DZZL poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalisty/Starszego specjalisty ds. tłumaczeń

 

Liczba lub wymiar etatu: 1

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą powołaną w celu realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Zarządza programami badań naukowych w strategicznych dla Polski dziedzinach. Projekty finansowane lub współfinansowane przez Centrum wykorzystywane są w gospodarce, kulturze, ochronie zdrowia i administracji publicznej. Centrum realizuje również programy wsparcia komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych oraz wspiera rozwój naukowców. Centrum pełni funkcję i wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej dla trzech programów operacyjnych: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko, a wkrótce także programów operacyjnych Inteligentny Rozwój (POIR) oraz Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

W związku z rozwojem w ramach długoterminowej współpracy poszukujemy:

Specjalisty/Starszego specjalisty ds. tłumaczeń

Miejsce pracy: Warszawa-Centrum

Numer referencyjny:  TAG-1

W naszej organizacji będziesz odpowiedzialny za:

 • stałą opiekę nad anglojęzyczną wersją strony NCBR;
 • opracowywanie anglojęzycznych materiałów promujących działalność NCBR;
 • opracowywanie, przygotowywanie prezentacji i wystąpień wraz z tłumaczeniami dla potrzeb NCBR;
 • tłumaczenia i weryfikację językową opracowywanych w NCBR dokumentów, publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych;
 • współpracę z zagranicznymi podmiotami zewnętrznymi, zajmującymi się tematyką B+R, a także promocją nauki (m.in. przygotowywanie anglojęzycznych prezentacji);
 • współorganizację konferencji i spotkań z podmiotami zewnętrznymi;
 • wsparcie działań Sekcji Promocji.

 

Wykształcenie wyższe

 

Wymagania niezbędne:

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, preferowana filologia angielska;
 • doskonałej znajomości języka polskiego i angielskiego, wyczucia językowego, wyczulenia na kwestie stylistyczne, dbałości o poprawność językową;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • komunikatywności, łatwości nawiązywania kontaktów z innymi;
 • bardzo dobrej znajomość słownictwa anglojęzycznego związanego z tematyką B+R;
 • wiedzy nt. sektora B+R (nauki i innowacyjności w Polsce i na świecie);
 • umiejętności planowania i efektywnej organizacji pracy;
 • doświadczenia w zarządzaniu treściami na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych;
 • biegłej obsługi pakietu MS Office;
 • kreatywności i odpowiedzialności;
 • łatwości redagowania tekstów – lekkie pióro;
 • zainteresowania problematyką B+R oraz nowymi technologiami.

 

Wymagania dodatkowe:

Atutami będą:

 • doświadczenie dziennikarskie;
 • dobra znajomość języka niemieckiego.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych:

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w przyjaznym i kreatywnym zespole;
 • możliwość realizacji ambitnych zadań budujących pozycję specjalisty;
 • motywujące warunki pracy i pole do samorealizacji;
 • pakiet profesjonalnych szkoleń – jeśli będziesz aktywnie rozwijał swoje umiejętności i chciał awansować;
 • możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej i karty sportowej;
 • umowę o pracę na pełny etat z możliwością pracy w formie telepracy (praca zdalna);
 • pracę na rzecz instytucji wspierającej prekursorów z branży nowych technologii.

Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@ncbr.gov.pldo dnia 28.07.2014 r.  wpisując w tytule wiadomości „TAG-1.

Informacje dotyczące wynagrodzenia znajdują się w RozporządzeniuMNiSW z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 182 poz. 1085).

NCBR jest otwarte na zatrudnianie także osób niepełnosprawnych spełniających wymagania rekrutacyjne.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).”

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Forma składania dokumentów:

rekrutacja@ncbr.gov.pl

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2014-07-28

 

pod adres:

Warszawa, ul. Nowogrodzka 47 a