Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
– przeprowadzanie analiz dotyczących stanu i struktury zatrudnienia w Zakładzie
– opracowywanie cyklicznych raportów i analiz związanych z obszarem personalnym
– raportowanie, analizowanie i interpretacja wskaźników z obszaru HR
– tworzenie narzędzi wspomagających analizę danych
– wsparcie w procesie wartościowania stanowisk pracy
– wsparcie w procesie etatyzacji
– wsparcie w przygotowaniu danych do badań rynkowych lub na potrzeby wewnętrzne Zakładu
– wykonywanie analiz i prezentacji ad-hoc zgodnie z potrzebami Departamentu

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy:
Niezbędne:
– wykształcenie wyższe

Pożądane:
– wykształcenie wyższe (ekonomia, matematyka, finanse, rachunkowość)
– minimum 1 rok doświadczenia na stanowisku związanym z obszarem raportowania lub analiz (mile widziane w dziale personalnym)
– bardzo dobra znajomość Excel’a

Jeśli jesteś osobą:
– komunikatywną
– ambitną
– kreatywną
– otwartą na naukę
– z analitycznym umysłem
– lubiącą pracę z cyframi

oraz 

bardzo dobrze znasz Excel’a (wymóg konieczny – znajomość Excela zostanie zweryfikowana podczas testu)

TO ZACHĘCAMY DO PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW.

Wybranego kandydata możemy nauczyć wszystkiego od podstaw, natomiast brak znajomości Excel’a dyskwalifikuje kandydata. Prosimy o przemyślane aplikowanie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie :
– CV
– list motywacyjny z dopisanym numerem referencyjnym 730173
– odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce “Wymagana klauzula”)
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

do dnia 12 grudnia 2018 roku na adres:
Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Departament Spraw Pracowniczych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Informacje dodatkowe:
– poszukujemy dwóch kandydatów na stanowisko
– proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną oraz test znajomości programu MS Excel
– skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
– złożonych dokumentów nie zwracamy
– oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
– dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
– do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie stanowiska pracy:
– sprzęt komputerowy,
– sprzęt biurowy.

Warunki wykonywania pracy:
– spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
– polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
– budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 2 piętrze,
– miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
– wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
– drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
– w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek “OFERTA PRACY”.
Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.