Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie bieżącej obsługi kadrowej pracowników,
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zatrudniania personelu oraz rozwiązywania stosunku pracy,
 • sporządzania miesięcznych rozliczeń wynagrodzeń pracowników w zakresie źródeł finansowania,
 • poprawne i terminowe przygotowywanie wypłat wynagrodzeń,
 • monitorowanie zmian w prawie pracy

Wykształcenie wyższe

Wymagania niezbędne:

Wymagane kwalifikacje:

 • staż pracy: 15 miesięcy
 • minimum 24 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • praktyczna umiejętność obsługi programu Excel,
 • systematyczność, dokładność, terminowość, rzetelność, skrupulatność

Wymagane umiejętności:

 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole,
 • komunikatywność i zdolności organizacyjne.

 

Wymagania dodatkowe:

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie – preferowane kierunki: zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia, socjologia, ekonomia, prawo.
 • znajomość przepisów prawa pracy oraz umiejętność ich stosowania w praktyce,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych:

CV oraz list motywacyjny

Forma składania dokumentów:

poczta tradycyjna / poczta elektroniczna