Przypomnijmy: w obecnym stanie prawnym, w razie niezdolności pracownika do pracy spowodowanej chorobą, ma on prawo do:

 • wynagrodzenia chorobowego (wypłacanego ze środków pracodawcy) – przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym oraz
 • zasiłku chorobowego (wypłacanego z ubezpieczenia społecznego przez pracodawcę lub przez ZUS) – począwszy od 34 dnia choroby.
 • Tak długi okres, za który przysługuje pracownikowi wynagrodzenie chorobowe jest bardzo dużym obciążeniem dla pracodawcy. Projekt przygotowany przez resort pracy zakłada skrócenie okresu wypłacania wynagrodzenia chorobowego (wypłacanego ze środków pracodawcy) do 14 dni, począwszy od 1 stycznia 2009 r.

  Jednak wygląda na to, że to nie koniec zmian w tym zakresie. Rząd chce wprowadzić regulacje, które całkowicie zwalniałyby pracodawcę z obowiązku wypłaty wynagrodzenia chorobowego. Wówczas świadczenia z powodu choroby już od 1 dnia niezdolności do pracy wypłacałby ZUS z ubezpieczenia społecznego.

  Podstawa prawna:

 • projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy i ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (z 25 lutego 2008 r.).
 • portal Kadrowy – odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

  www.portalkadrowy.pl

  Artykuł pochodzi z serwisu: www.PortalKadrowy.pl :: Serwis specjalistów ds. personalnych