Okres przedawnienia zaległości wobec ZUS wynosi obecnie 10 lat. Oznacza to, że ZUS ma 10 lat na dochodzenie od płatników należnych lecz niezapłaconych składek. Jednak płatnicy składek mają obecnie jedynie 5 lat na dochodzenie od ZUS-u zwrotu nadpłaconych składek. Jest to wynikiem zmiany przepisów, która miała miejsce w 2003 r. Wówczas to 2-krotnie wydłużono okres, za jaki ZUS może domagać się zapłaty nieopłaconych składek. Nie wprowadzono jednak wtedy przepisów przejściowych, przez co niektórzy płatnicy dowiadywali się o roszczeniach ZUS-u po upływie poprzednio obowiązującego 5-letniego okresu przedawnienia.

Projekt zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 3 grudnia 2007 r. przewiduje zrównanie okresu przedawnienia, obowiązującego ZUS oraz płatników składek. Zgodnie z nim ma on wynosić dla obu stron 10 lat. Jeśli ustawa wejdzie w życie na początku 2008 r. – płatnicy składek (np. pracodawcy) będą mogli dochodzić zwrotu składek nadpłaconych np. w 2001 r.

Podstawa prawna

  • projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 3 grudnia 2007 r.
  • Portal Kadrowy – odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne :: www.portalkadrowy.pl

    Artykuł pochodzi z serwisu: www.PortalKadrowy.pl :: Serwis specjalistów ds. personalnych