Głównym celem praktyki jest zebranie i przygotowanie materiałów do pracy magisterskiej/licencjackiej.

Procedura

 • Student lub uczelnia kieruje do Biura Dyrektora Generalnego wniosek o zorganizowanie praktyki
 • Zgłoszenie na praktykę zostaje skierowane do odpowiedniego biura/departamentu, które/y podejmuje decyzję w sprawie zorganizowania praktyki.
 • Po uzyskaniu zgody dyrektora biura/departamentu na realizację praktyki, pomiędzy Biurem Dyrektora Generalnego a uczelnią lub studentem zawierana jest umowa, określająca prawa i obowiązki obu stron oraz czas trwania praktyki.
 • Odbywanie praktyk studenckich

 • Obowiązkiem studenta odbywającego praktykę jest włączenie się w realizację bieżących zadań biura/departamentu. W trakcie praktyki student ma możliwość korzystania z materiałów i opracowań przydatnych w przygotowywanej przez niego pracy magisterskiej/licencjackiej, będących w dyspozycji biura/departamentu.
 • Biuro Dyrektora Generalnego wydaje studentowi zaświadczenie o odbyciu praktyki na podstawie przedstawionej przez studenta listy obecności, poświadczonej przez dyrektora biura/departamentu, w którym odbywała się praktyka.
 • Praktyki są bezpłatne.
 • Praktyki studenckie organizowane są w ciągu całego roku kalendarzowego. Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 022 461 33 78.

  Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa