Praktyki dotyczące informacji i edukacji

Praktykant odbywający ww. staż przygotowuje własny projekt, którego temat jest ustalony w pierwszych dniach stażu. Poza tym uczestniczy w pracach związanych z działalnością informacyjno-edukacyjną Komisji. W trakcie tych działań współpracuje przy tworzeniu strategii, projektów, pisaniu komunikatów informacyjnych, organizowaniu konferencji, prowadzeniu działalności wydawniczej. W trakcie stażu praktykant ma także możliwość poznania wszystkich jednostek organizacyjnych Urzędu. Na zakończenie stażu praktykant otrzymuje zaświadczenie o odbyciu praktyk. Celem zrealizowania ww. zadań, praktyki obejmujące zagadnienia informacji i edukacji trwają z reguły 3-4 tygodnie.

Praktyki w pozostałych departamentach Urzędu KPWiG

Informacje dot. odbycia praktyk w innych departamentach niż Sekretariat Komisji mozna uzyskać w Biurze Dyrektora Generalnego pod numerem tel: +48 22 33 26 679 lub +48 22 33 26 703, bdg@kpwig.gov.pl