Pilotażowa akcja obejmie 600 osób długotrwale bezrobotnych, czyli pozostających bez pracy przez okres przekraczający 12 miesięcy. Grupa ta, wybrana losowo, zostanie podzielona na dwie części. Pierwsza trafi pod skrzydła prywatnych agencji pośrednictwa pracy, drugą zajmie się pomorski urząd pracy.

Za sfinalizowanie zatrudnienia bezrobotnego, agencja otrzyma 6,5 tys zł, zaś pośrednik publiczny 1,2 tys. zł – podkreśla Dziennik Gazeta Praca. Istotne novum w projekcie to system wypłacania agentom pośrednictwa pracy powyższej prowizji. Pilotażowy program zachęci do większej efektywności również pracowników urzędów pracy. Ten kto zdobędzie ofertę pracy na podstawie której bezrobotny uzyska zatrudnienie otrzyma premię wysokości min. 29 zł.