Ze względu na wrażliwość tworzonego systemu z punktu widzenia funkcjonowania Państwa, wszystkie opracowane rozwiązania muszą być wszechstronnie przetestowane, szczególnie pod kątem bezpieczeństwa.

W tym celu uruchomiono specjalne laboratorium testowe, w którym od dwóch miesięcy pracownicy Biura Projektu PESEL2 sprawdzają rozwiązania i aplikacje w warunkach testowych.

W laboratorium stworzono środowisko testowe zbliżone do rzeczywistego modelu przetwarzania informacji w ZSI PESEL2, na którym testowane są elementy systemu, w tym prototypy aplikacji.

Testy polegają m.in. na symulacji obiegu informacji między różnymi szczeblami administracji i funkcjonowania całości systemu informatycznego. Prowadzone są także bardzo intensywne prace nad założeniami funkcjonalnymi i organizacyjnymi przekazywania informacji z poziomu gminnego na poziom centralny przez brokery integracyjne. Niezwykle istotne jest przetestowanie wszystkich łączy i kanałów przesyłu informacji. Sprawdzane są możliwości wydajnościowe zarówno systemów jak i infrastruktury teleinformatycznej. Wypracowane rozwiązania poddawane są obciążeniom krytycznym, co w przyszłości wpłynie na bezpieczeństwo funkcjonowania systemu PESEL2.

Efekty tej pracy pozwolą na rozpoczęcie kolejnych przetargów na sprzęt i oprogramowanie zarówno dla warstwy centralnej jak i lokalnej, m.in. systemów komunikacji zgodnych z założoną polityką bezpieczeństwa, według przyjętego harmonogramu.