Ministerstwo przygotowuje projekt ustawy regulującej zasady nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa. Ma on też określić zasady wynagradzania członków zarządu spółek z większościowym udziałem SP. Wtedy ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. nr 26, poz. 306 z późn. zm.), zwana ustawą kominową, przestanie obowiązywać.

Projekt MSP zakłada, że zarobki prezesów spółek państwowych będzie ustalała rada nadzorcza według przyjętego przez nią regulaminu. Wynagrodzenie takiego menedżera będzie składać się z dwóch części: podstawowej, opartej na zasadach wynikających obecnie z ustawy kominowej (wynosi sześciokrotność średniej płacy tj. 18,6 tys. zł), i motywacyjnej. Wysokość bonusów menedżerów i ich rodzaj mają zależeć m.in. od sytuacji finansowej spółki, osiąganych zysków oraz od realizowanych przez firmę inwestycji.

Jednak minister skarbu, decyzją walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki, będzie mógł zmniejszyć wysokość tego dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli okaże się, że jest zbyt wysokie.

– To absurdalne rozwiązanie. Oznacza, że nawet jeśli prezes wykona świetną pracę i kilkakrotnie podniesie wartość firmy, to nie dostanie za to bonusu, ponieważ minister uzna, że wówczas jego pensja będzie za wysoka – wskazuje adwokat Waldemar Gujski, właściciel kancelarii prawnej.