W wyniku prac zespołu ds. samorządu terytorialnego pod przewodnictwem Olgierda Dziekońskiego, jak również przeprowadzonych konsultacji społecznych, dyskusji w ramach Forum Debaty Publicznej „Samorząd terytorialny dla Polski” oraz nadesłanych do Kancelarii Prezydenta RP uwag i opinii, zakończono prace nad ostateczną wersją projektu ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego, o współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw.

 

Prezydencki projekt ustawy zostanie zgłoszony do Sejmu RP w grudniu 2011 roku.

 

Projket ustawy oraz uzasadnie mozna poprac ze strony www.prezydent.pl