W myśl nowych przepisów utworzenie sklepu o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. metrów kw. będzie wymagać zezwolenia gminy i sejmiku wojewódzkiego.

Uchwalona przez Sejm w maju tego roku ustawa – autorstwa Samoobrony – przewiduje, że utworzenie sklepu o powierzchni sprzedaży od 400 do 2 tys. metrów kw. będzie wymagało zezwolenia gminy. Zezwolenia natomiast nie będzie wymagała budowa obiektu handlowego o powierzchni handlowej do 400 m kw. Do wniosku o wydanie zezwolenia przedsiębiorca będzie mógł dołączyć analizy lub opinie dotyczące oceny skutków utworzenia obiektu.

Ustawa wejdzie w życie po upływie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia.