Ustawa przewiduje, że budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 tys. m kw. oraz inne obiekty o powierzchni dachu większej niż 1 tys. m kw. mają być kontrolowane dwukrotnie w ciągu roku – przed i po okresie zimowym. Za niedopełnienie tych obowiązków grozić będzie co najmniej 1.000 zł grzywny lub kara więzienia.

Jeśli inspektor budowlany stwierdzi, że budynek zagraża bezpieczeństwu użytkowników, będzie to oznaczało jego zamknięcie do czasu usunięcia nieprawidłowości.