Listę obiektów związanych z Euro 2012 rząd określi nieco później, ale jest pewne, że obejmie ona zbudowanie Stadionu Narodowego w stolicy (obowiązek rządu), jak również obiektów w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu.

Skrócenie procedury ma nastąpić dzięki natychmiastowej wykonalności wszelkich decyzji administracyjnych wydawanych w związku z przedsięwzięciami Euro2012. Odwołania będą musiały być rozpatrzone w ciągu 14 dni. Zamówienia publiczne skorzystają z bardziej liberalnej drogi, przewidzianej już obecnie dla tzw. usług priorytetowych.