Informacja o podpisaniu ustawy znalazła się na stronach internetowych Kancelarii Prezydenta; ustawa została podpisana w sobotę, 19 sierpnia.

Ustawa, uchwalona przez Sejm w lipcu br. tworzy nową instytucję nadzorczą – Komisję Nadzoru Finansowego. KNF zastąpi Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Od 1 stycznia 2008 r. KNF przejmie też nadzór nad bankami.

Pierwotny projekt zakładał, że nadzór bankowy zostanie włączony do KNF od 2007 r. W trakcie sejmowych prac przesunięto ten termin o rok. Jednak mimo późniejszego włączenia do KNF nadzoru bankowego, od początku istnienia nowego urzędu kompetencje szefa Komisji Nadzoru Bankowego, którym obecnie jest prezes NBP, przejmie przewodniczący KNF. Oznacza to, że Leszek Balcerowicz nie będzie już szefem nadzoru bankowego.