Podpisana przez Prezydenta ustawa daje pracownikom-mężczyznom prawo do wcześniejszej emerytury na takich samych zasadach, jak kobietom. Oznacza to, że mężczyzna urodzony przed 1 stycznia 1949 r., który:
a) ukończył 60 lat,
b) posiada:

 • co najmniej 35-letni okres składkowy i nieskładkowy lub
 • co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy i został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy,
 • może przejść na wcześniejszą emeryturę.

  Ustawa wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu – prawdopodobnie nastąpi to w pierwszej połowie maja 2008 r.

  Podstawa prawna

 • ustawa z 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
 • Portal Kadrowy – w serwisie m.in. aktualne interpretacje nowości kadrowych, zapowiedzi zmian w prawie pracy, baza wzorów kadrowych, wskaźniki, kalkulatory, orzeczenia SN, akty prawne. Eksperci Portalu udzielają odpowiedzi na pytania z prawa pracy.
  www.portalkadrowy.pl

  Artykuł pochodzi z serwisu:www.PortalKadrowy.pl :: Serwis specjalistów ds. personalnych