Przypomnijmy, Sejm uchwalił, że uproszczone procedury będą stosowane w postępowaniach w przedziale od 14 tys. euro do 137 tys. euro dla zamówień realizowanych przez administrację rządową, do 211 tys. euro w przypadku samorządów i do 422 tys. euro dla zamówień sektorowych. Oznacza to, że w razie sporu z zamawiającym wykonawcy mogliby wnosić odwołania do niezależnych arbitrów tylko w postępowaniach, których wartość przekroczyłaby te progi. Senat uznał to rozwiązanie za krzywdzące dla mniejszych przedsiębiorców i zaproponował poprawkę zmierzającą do utrzymania prawa do odwołań na dzisiejszym poziomie (od 60 tys. euro.).