Duża skala tego projektu, który obejmuje ponad 2000 placówek i jego kompleksowość wymaga analiz prawnych, zmian infrastruktury oraz wyposażenia istniejących bibliotek, a w konsekwencji również dokształcania kadry. Program jest tworzony w taki sposób, by samorządy lokalne stały się partnerem ministerstwa w jego realizacji. Właśnie taka współpraca wydaje się być fundamentem jego powodzenia. Jednym z jego założeń jest ułatwienie bibliotekom publicznym na terenach wiejskich i w małych miastach dostępu do komputerów, Internetu i szkoleń. Jego realizacja będzie służyła przekształceniu tych bibliotek w nowoczesne, wielofunkcyjne ośrodki informacji, edukacji, kultury i aktywności obywatelskiej.

Jednocześnie do wdrożenia programu, skierowanego do bibliotek publicznych przygotowuje się Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. PAFW jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates.

20 czerwca Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski i Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Jerzy Koźmiński podpisali porozumienie o współpracy w ramach przygotowywanych ogólnopolskich programów modernizacji i wsparcia bibliotek publicznych.

źródło: www.mk.gov.pl