W Programie mogą uczestniczyć biblioteki publiczne niezależnie od swojej formy organizacyjnej m.in:

  • samodzielne,
  • połączone z inną instytucją np. z Gminnym Ośrodkiem Kultury czy szkołą,
  • działające w stukturze Urzędu Gminy,
  • posiadające status instytucji kultury,
  • nieposiadające statusu instytucji kultury.
  • W programie będzie uczestniczyć publiczna biblioteka gminna wraz ze wszystkimi swoimi filiami. Biblioteka może wziąć udział w Programie jako Biblioteka Wiodąca lub jako Biblioteka Partnerska. Bibliotekom Wiodącym zaoferowano więcej korzyści, ale postawiono więcej wymagań. Dlatego każda biblioteka powinna przedyskutować z przedstawicielami władz gminy, która rola byłaby dla niej odpowiednia.

    W 2009 roku przyjętych do Programu będzie około 150 bibliotek Wiodących (wraz z ich filiami) oraz około 450 bibliotek pbibliotek partnerskich.

    Warunki uczestnictwa w programie i wniosek elektroniczny dostępny jest na stronie www.biblioteki.org