Obecnie prawo do odprawy pośmiertnej przysługuje członkom rodziny pracownika (małżonkowi oraz innym członkom rodziny uprawnionym do uzyskania prawa do renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z FUS), który zmarł:

 • w trakcie trwania stosunku pracy,
 • w okresie pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby po rozwiązaniu stosunku pracy.
 • Jeśli jednak projekt nowelizacji Kodeksu pracy z 25 lutego 2008 r. wejdzie w życie, odprawa pośmiertna będzie przysługiwała rodzinie zmarłego również wtedy, gdy po rozwiązaniu stosunku pracy pobierał on świadczenie rehabilitacyjne. W takim przypadku prawo do odprawy będzie przysługiwało, jeśli zgon byłego pracownika nastąpił w ciągu pierwszych 3 miesięcy pobierania świadczenia.

  odstawa prawna:

 • projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy i ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (z 25 lutego 2008 r.).
 • portal Kadrowy – odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

  www.portalkadrowy.pl

  Artykuł pochodzi z serwisu: www.PortalKadrowy.pl :: Serwis specjalistów ds. personalnych