W 2011 roku Polska obejmie półroczne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Jest to pierwsze tak poważne i złożone wyzwanie dla polskiej administracji od zakończenia negocjacji akcesyjnych. Końcowy sukces naszego Przewodnictwa będzie zależeć od tego, jak dobrze do tego zadania będą przygotowani wszyscy urzędnicy zaangażowani w ten proces.

Rozpoczynający się w październiku cykl szkoleń dla administracji centralnej ma na celu pogłębienie specjalistycznej wiedzy na temat procedur decyzyjnych, stanowienia prawa oraz instytucji UE. W jego realizację zaangażowani zostali wykładowcy polskich ośrodków akademickich, eksperci i pracownicy instytucji wspólnotowych. Projekt – który potrwa do końca przyszłego roku – zrealizuje Krajowa Szkoła Administracji Publicznej na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Jednocześnie trwają szkolenia językowe, mające na celu podniesienie kwalifikacji w zakresie znajomości języka angielskiego i francuskiego.

Oficjalnym adresem strony internetowej w czasie sprawowania Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej będzie www.pl2011.eu. Strona zostanie uruchomiona na początku czerwca 2011 r. Do tego czasu przygotowania do Prezydencji można śledzić pod adresem: www.prezydencjaue.gov.pl