Poinformował podczas czwartkowego walnego zgromadzenia akcjonariuszy pełniący obowiązki prezesa PGNiG Mieczysław Puławski.

"Obecnie obowiązuje program restrukturyzacji i prywatyzacji PGNiG przyjęty przez Radę Ministrów 5 października 2004 roku" – powiedział Puławski odpowiadając na pytanie jaki jest stan prac organizacyjnych w zakresie utworzenia spółki Górnictwo Naftowe i jakie części przedsiębiorstwa PGNiG wejdą w skład Górnictwa Naftowego.

"W strukturach rządowych przygotowywany jest projekt zmian rządowego programu restrukturyzacji i prywatyzacji PGNiG i zakłada się, że we wrześniu bieżącego roku projekt ten zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych" – poinformował Puławski, nie podając żadnych szczegółów.

W październiku 2004 roku rząd poparł projekt resortu skarbu sprywatyzowania PGNiG przez podniesienie kapitału spółki w drodze publicznej oferty akcji nowej emisji. Rząd zgodził się wtedy na opóźnienie procesu wydzielenia ze struktury PGNiG spółki poszukiwawczo-wydobywczej.

Ówczesny minister skarbu nie wykluczył wtedy kolejnych etapów prywatyzacji i zejścia poniżej 51 proc. udziałów, ale zaznaczył, że PGNiG jest na liście spółek, w których Skarb Państwa zamierza posiadać prawo tak zwanego "złotego weta".

Obecnie Skarb Państwa ma około 85 proc. akcji PGNiG.