Nagle stanęliśmy przed szansą zerwania z resortowym systemem tworzenia prawa w Polsce. W ministerstwach będą przygotowywane wyłącznie założenia merytoryczne do rządowych aktów prawnych. W świetle tych założeń projekty ustaw będą pisane przez ekspertów z Rządowego Centrum Legislacji. Takie rozwiązania wprowadza projekt nowelizacji ustawy z 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. nr 24, poz. 199 z późn. zm.), który powstał w Rządowym Centrum Legislacji. Tworzenie aktów wykonawczych do ustaw będzie należeć do kompetencji resortowych służb legislacyjnych.

Jak twierdzi prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek, ministerstwa z pewnością nie będą narzekać na brak pracy, a RLC nie stanie się czymś w rodzaju superministerstwa. Dodaje też, że Rada Ministrów powinna w pierwszej kolejności podejmować merytoryczną decyzję opartą na założeniach do ustawy. Dokument taki ma charakter opisowy i zawiera pomysły ministra na zmianę pewnej rzeczywistości. Dopiero w oparciu o taki dokument legislator będzie przygotowywał tekst ustawy.