Według wstępnego pomysłu resortu, właściciele mieszkań, którzy podpiszą umowę z gminą, zakładającą że po ich śmierci mieszkanie stanie się własnością gminy, otrzymają rentę. Wysokość tej renty wynikałaby z umowy zawartej między gminą, a właścicielem mieszkania.

„Może to być 300 lub 600 zł miesięcznie. Właściciele mieszkań mogą w ten sposób zdyskontować swoją własność i mieć godziwą starość” – dodał minister Aumiller.

Gmina po przejęciu lokalu będzie mogła go sprzedać, lub zachować w swoich zasobach lokalowych.

W środę w Poznaniu minister budownictwa omawiał z przedstawicielami gmin i organizacji pozarządowych sposoby wspomagania budownictwa socjalnego i społecznego.

Podczas spotkania minister zapewnił, że ustawa o wspieraniu budownictwa socjalnego, która jest już w Sejmie, powinna przyczynić się do zwiększenia ilości budowanych mieszkań. Rząd na jego wsparcie planuje przeznaczyć 2,4 mld zł. Szacuje się, że w gminach całego kraju brakuje 100 tys. mieszkań socjalnych i około 25 tys. miejsc w noclegowniach.

Minister Aumiller przedstawił też założenia przygotowywanej przez resort ustawy dotyczącej bezpłatnego przekazywania gminom przez agencje nieruchomości rolnych, agencje mienia wojskowego i agencje mieszkaniowe gruntów, na których realizowane będzie budownictwo mieszkaniowe. Istotną nowością zapisaną w ustawie będzie konieczność realizacji inwestycji budowlanej na zakupionym gruncie w ciągu dwóch lat. Ma to ograniczyć handel nieruchomościami.

źródło: www.mb.gov.pl