Rząd, tak jak posłowie SLD, opowie się za utrzymaniem profesjonalnego naboru na stanowiska w służbie cywilnej i służby przygotowawczej. Utrzyma jednak możliwość przenoszenia pracowników z innych instytucji sektora publicznego. Popiera też przywrócenie do służby cywilnej wyższych stanowisk (dyrektorzy generalni, dyrektorzy i ich zastępcy). Obecnie podlegają one ustawie o Państwowym Zasobie Kadrowym. Rząd nie chce jednak, aby te stanowiska mogli zajmować tylko urzędnicy służby cywilnej.