Badania sondażowe przeprowadzone na reprezentatywnej próbie powiatów wykazały, że:

  • średnia obsada etatowa powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego wynosi 5,84 etatu, w tym 0,84 etatu obsługi (12,76% wszystkich etatów). Najmniejszy inspektorat liczył 3,25 etatu, zaś największy – 16,5. Przeciętne wynagrodzenie wynosi 3.161 zł 75 gr;
  • średnia obsada etatowa powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej wynosi 31,74 etatu, w tym 5,70 etatu obsługi (17,94% wszystkich etatów). Największa stacja sanepidu liczyła 93 etaty, najmniejsza – 16. Przeciętne wynagrodzenie wynosi 2.546 zł 23 gr;
  • średnia obsada powiatowego inspektoratu weterynarii wynosi 8,74 etatu, w tym 2,33 etatu obsługi (26,66% wszystkich etatów). Najmniejszy inspektorat liczył 7 etatów, największy – 24. Przeciętne wynagrodzenie wynosi 3.158 zł 99 gr.