Zastąpiło je wytycznymi. Jaka z tego korzyść? Nietrafione rozwiązania zawarte w rozporządzeniu mogą paraliżować system funduszy unijnych – na zmianę przepisów trzeba bowiem czekać nawet pół roku. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia na początku rozdziału wsparcia w ramach programów na lata 2004 – 2006. Wytyczne, którymi chce się posługiwać resort rozwoju regionalnego, można w razie potrzeby zmienić szybciej. To niewątpliwie korzyść. Wadą takiego rozwiązania jest jednak to, że nie mają one żadnej mocy prawnej.

Z inicjatywy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan powstał przy rzeczniku praw obywatelskich zespół, który ma ocenić, które z regulacji dotyczących rozdziału unijnych dotacji wymagają rozporządzeń.

Tomasz Nowakowski, wiceminister rozwoju regionalnego, uspokaja: – Wytyczne odnoszą się przede wszystkim do zasad funkcjonowania administracji obsługującej fundusze unijne. Tam, gdzie dotyczyć będą przedsiębiorców, dołączymy je jako załącznik do umowy, którą przedsiębiorca podpisuje – dostając dotację – wyjaśnia.