Celem konkursu jest promowanie wysokich standardów obsługi klienta oraz tworzenie między administracją skarbową a przedsiębiorcą relacji charakteryzujących się wzajemną życzliwością i profesjonalizmem.

Inicjatywa zorganizowania konkursu powstała przed ośmioma laty. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 28 lutego 2002 r. pomiędzy Ministerstwem Finansów i Business Centre Club. Podobnie jak w latach ubiegłych, urzędy skarbowe oceniane były na podstawie sumy punktów przyznanych przez przedsiębiorców w wypełnionej ankiecie konkursowej. Laureatami zostały urzędy z najwyższą liczbą punktów, liczoną proporcjonalnie do liczby ankiet dotyczących danego urzędu. W tym roku przedsiębiorcy nadesłali 16 tysięcy wypełnionych ankiet.

Wyróżnione urzędy skarbowe otrzymują tytuł „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy – 2010”. Prawo używania tytułu przysługuje przez rok, do czasu rozstrzygnięcia następnej edycji konkursu.