Mogą w niej wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego, które chcą poprawić stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej swojego urzędu. Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone jeszcze w grudniu br., na konferencji podsumowującej całą akcję. Trzy najlepsze strony internetowe BIP otrzymają dyplom potwierdzający spełnienie standardu „Przejrzystej strony BIP”.