Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przewiduje, że ustawa o polityce rozwoju będzie podstawą wydatkowania 98 mld euro środków publicznych w latach 2007-2015 i zacznie obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku. Obejmie ona zarówno środki pochodzące z UE, jak i fundusze krajowe.


DOFINANSOWANE PROJEKTY

 

■ indywidualne – zapisane w programie operacyjnym wskazującym imiennie na beneficjenta
■ systemowe – obejmujące zadania administracji wynikające z ustaw
■ wyłonione w trybie konkursu
■ o wartości netto powyżej 25 mln euro – zatwierdzone przez rząd lub sejmik województwa 

Źródło: projekt ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju