Zadaniem Wykonawcy będzie budowa systemu informatycznego realizującego zadania strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl), a następnie utrzymanie i konserwacja tego systemu oraz wsparcie Zamawiającego w zakresie jego użytkowania. System informatyczny, który obecnie realizuje zadania SGBIP, zostanie zastąpiony systemem wykonanym w ramach niniejszego zamówienia.

Strona główna BIP jest ogólnodostępnym portalem internetowym, o którym mowa w art. 9 ust. 1, ust. 3 oraz ust. 4 pkt 1-2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przeważającą część odwiedzających witrynę stanowią użytkownicy anonimowi, którzy poszukują adresów stron podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP. Na stronie głównej BIP gromadzone są również podstawowe dane teleadresowe tych podmiotów oraz informacje o redaktorach stron podmiotowych BIP. Obecnie dostęp do informacji o podmiotach jest możliwy przez spis podmiotów i moduł wyszukujący.

Strona główna BIP oferuje narzędzia do dodawania, modyfikacji i usuwania (przenoszenia do archiwum) danych podmiotów. Działania te mogą inicjować jedynie redaktorzy stron podmiotowych BIP, upoważnieni do tego przez kierowników swoich jednostek.

W ramy obowiązków redakcji SGBIP wchodzi obsługa telefoniczna, e-mailowa i listowna przede wszystkim redaktorów stron podmiotowych BIP, lecz także wszystkich osób zainteresowanych Biuletynem Informacji Publicznej. Za pomocą systemu informatycznego strony głównej Biuletynu redaktorzy SGBIP przyjmują i zatwierdzają (bądź odrzucają) zgłoszenia o dodanie, modyfikację albo usunięcie (przeniesienie do archiwum) danych podmiotów. Redaktorzy SGBIP dbają także o aktualność innych informacji zamieszczanych na SGBIP, w tym informacji o zasadach funkcjonowania systemu stron BIP, instrukcji obsługi SGBIP, najczęściej zadawanych pytań dotyczących BIP i innych.

BIP jest systemem stron WWW w sieci Internet. Z tego względu końcowi użytkownicy SGBIP korzystają z przeglądarki internetowej, aby zapoznać się treściami zgromadzonymi na SGBIP, a w przypadku redaktorów SPBIP i SGBIP – także dokonują zmian tych treści.

,br>
Celem budowy nowego systemu jest poprawa ergonomii korzystania z strony głównej, usprawnienie procesu rejestracji i publikacji danych podmiotów zobowiązanych, a także ułatwienie zarządzania innymi informacjami publikowanymi na stronie głównej Biuletynu.

Czas realizacji projektu i osiągnięcia pełnej funkcjonalności systemu został przewidziany na połowę grudnia 2007 roku.