Od dziś obowiązują nowe, ujednolicone zasady aktywizowania bezrobotnych oraz dokumentowania tych usług w powiatowych urzędach pracy.

Cel nowych rozwiązań to nie tylko usprawnienie pracy urzędu. Skorzystają na nich także bezrobotni i przedsiębiorcy, którzy wśród nich poszukują pracowników. Nowe przepisy wprowadzają bowiem jednolite standardy we wszystkich urzędach podległych samorządom powiatowym. Jednakowy będzie więc wzór informacji wymaganej od pracodawcy składającego ofertę pracy (będzie ją można wysłać do urzędu e-mailem).

Wchodzące w życie przepisy wymagają także, aby w zależności od liczby bezrobotnych zarejestrowanych w poszczególnych urzędach została zatrudniona odpowiednia liczba urzędników zapewniających im pomoc. W ten sposób, zgodnie z szacunkami resortu, w całej Polsce przybędzie ponad 3 tys. etatów w urzędach pracy. Ich dyrektorzy mają czas do 30 czerwca przyszłego roku na dostosowanie wielkości zatrudnienia urzędników do wymagań lokalnego poziomu bezrobocia.