Uregulowano też zasady naboru na staż urzędniczy, którego organizatorem będzie prezes sądu lub prokurator. Ich obowiązkiem będzie umieszczenie ogłoszenia o konkursie w miejscu powszechnie dostępnym w budynku sądu lub prokuratury. Kandydaci na staż będą musieli złożyć oświadczenie, że nie jest w stosunku do nich prowadzone żadne postępowanie karne.