Od 17 sierpnia obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich).

Badanie psychologiczne obejmuje określenie sprawności intelektualnej strażnika (kandydata na to stanowisko), ocenę osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania psychologicznego w trudnych sytuacjach oraz określenie poziomu dojrzałości emocjonalnej.