Projekt „Budowa domów poprzez system szkoleń osób bezrobotnych” – Powiatowy Urząd Pracy w Nysie wymyślił, jak jednocześnie obniżyć bezrobocie oraz deficyt fachowców i mieszkań socjalnych. W ramach kursów budowlanych niewykwalifikowani bezrobotni uczyli się zawodu stawiając pod profesjonalnym nadzorem prawdziwy dom, w którym zamieszkało 12 rodzin od lat oczekujących na własne mieszkanie. W projekcie uczestniczyło 176 osób bezrobotnych, zrealizowano 17 kursów.

15 marca br. europejskie jury w Brukseli wybrało 12 finalistów, którzy będą ubiegać się o Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości w 5 kategoriach.

Spośród 53 kandydatów z 28 krajów, jury Europejskich Nagród Przedsiębiorczości wybrało także projekt z Polski zgłoszony przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w województwie opolskim.
Oficjalne ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi 31 maja w Madrycie, w trakcie uroczystości związanych z obchodami Europejskiego Tygodnia Przedsiębiorczości.