Projektodawca zastrzegł, że do 31 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw i Monitor Polski, udostępniane do odczytu na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, mają charakter informacyjny. Oznacza to, że ich treść formalnie nie będzie źródłem obowiązującego prawa.

Zgodnie z projektem, od 1 stycznia 2010 r. Rządowe Centrum Legislacji będzie miało obowiązek nieodpłatnie zapewnić możliwość wglądu i pobrania ze swoich stron internetowych obydwu tych publikacji. Będą one stanowiły źródło obowiązującego prawa.

Przepisy znowelizowanej ustawy nie będą dotyczyć przechowywanych w formie elektronicznej umów międzynarodowych i innych aktów prawnych kierowanych do ogłoszenia w Monitorze Polskim B.