Najwięcej, bo 67,2 pkt ma projekt „Informatyzacja usług diagnostycznych świadczonych w zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie”. Wnioskowana kwota wynosi 1,3 mln zł.

Gmina Miejska Lubań znalazła się na drugim miejscu listy (64,8 pkt) i wnioskowała o 323 tys. zł na projekt „Przyjazny e-Urząd drogą do skutecznej komunikacji ze społeczeństwem lokalnym Gminy Miejskiej Lubań”.

Informatyczną Platformę Usług Publicznych chce wybudować gmina Ujsoły. Wnioskuje o dofinansowanie w kwocie 689 tys. zł i jest na 15 miejscu na liście.

Decyzję o dofinansowaniu projektów podejmie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy budżetowej.

Lista jest dostępna na stronie MSWiA