Jeszcze przed przerwą wakacyjną komisje administracji i spraw wewnętrznych oraz samorządu terytorialnego zajęły się wspólnie projektami zmian w ustawie o pracownikach samorządowych. Zgodnie z zapowiedziami Bronisława Dutki (PSL) szefa podkomisji, która zajmie się kwestią likwidacji stanowisk doradców i asystentów ostateczne decyzje zapadną jeszcze we wrześniu – informuje Serwis Samorządowy PAP.

Na etapie podkomisji po pierwszym czytaniu utknęły projekty nowej ustawy o ewidencji (likwidacja obowiązku meldunkowego) oraz ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (kary dla urzędników do 12 krotności płacy).

Jak dosi Serwis Samorzadowy PAP, sprawozdanie podkomisji zajmujących się tymi propozycjami może jednak nie zostać przedstawione w ciągu najbliższych miesięcy. Potwierdzeniem tego jest nieuwzględnienie obu dokumentów w planie prac komisji administracji na drugie półrocze 2009 roku.