Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński dodał, że kwota wypłacona w grudniu 2006 roku odpowiada temu, co w funduszach unijnych wydaliśmy do końca 2005 roku.

Łączna wartość płatności dla samorządów, firm i instytucji do końca ub.roku wyniosła 10,5 mld zł – powiedziała szefowa resortu Grażyna Gęsicka. Ministerstwo wylicza, że stanowi to ok. 32,2 proc. kwoty przyznanej Polsce z funduszy strukturalnych UE na lata 2004-2006, czyli 32,8 mld zł (ok. 8,6 mld euro).