Rekrutacja prowadzona będzie w dwóch etapach. W pierwszej kolejności – począwszy od 11 czerwca przyjmowane będą osoby z listy priorytetowej, czyli takie, które z braku miejsc nie zakwalifikowały się do I edycji szkoleń w 2012 r. Lista priorytetowa znajduje się w załączniku poniżej.

 

W terminie 11-25 czerwca ministerstwo przyjmować będzie tylko zgłoszenia osób z listy priorytetowej. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji będzie nadesłanie na adres dobreprawo@mac.gov.pl aktualnego skanu załącznika nr 7 do regulaminu poświadczającego zatrudnienie w urzędzie. W odpowiedzi osoby z list priorytetowych otrzymają link do specjalnego formularza którym potwierdzą wybór danej grupy i miejsca szkolenia. Regulamin wraz z załącznikami do pobrania ze strony www.administracja.mac.gov.pl.

 

Druga część rekrutacji będzie trwała od 26 czerwca do 20 sierpnia. 26 czerwca na stronach www.administracja.mac.gov.pl zostanie opublikowana lista grup z wolnymi miejscami na które będą mogli aplikować pozostali pracownicy z jednostek objętych wsparciem w projekcie. Ministerstwo przypomina, iż w szkoleniach można wziąć udział raz, Każdorazowo urząd może skierować na szkolenie do 10 osób. Rekrutacja będzie przebiegać według dostępnego na stronie www.administracja.mac.gov.pl regulaminu oraz instrukcji rekrutacji.

 

Ostateczne listy przyjętych osób zostaną opublikowane na stronach www.administracja.mac.gov.pl dnia 22 sierpnia. Jednocześnie przyjęci słuchacze zostaną poinformowani drogą mailową.

 

Zgodnie z założeniami projektu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji prezentuje w załączniku zaktualizowaną listę jednostek objętych wsparciem. Lista obejmuje 953 jednostki samorządu terytorialnego uprawnione zarówno do wzięcia udziału w szkoleniach jak i skorzystania z systemu doradztwa prawnego.

 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, podobnie jak we wcześniejszych projektach systemowych, w pierwszej kolejności koncentruje się na wsparciu szkoleniowo-doradczym dla najmniejszych jednostek samorządu terytorialnego (głównie z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich).

 

Do udziału w projekcie zostały również zaproszone te jednostki samorządu terytorialnego, które jeszcze przed formalnym rozpoczęciem projektu zadeklarowały udział w wyniku konsultacji ministerstwa z SKO oraz organami nadzoru i kontroli nad JST. Kolejne kryterium wyłonienia grupy docelowej to zakres dotychczasowego wsparcia w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wsparcie jest kierowane do JST, które w najmniejszym stopniu skorzystały ze wsparcia w zakresie wzmacniania zdolności regulacyjnych.

 

Każde szkolenie składa się z części wspólnej dla wszystkich tj. KPA (8 godzin zajęć) i techniki prawodawcze (8 godzin zajęć) oraz do wyboru (vide tematy szkolenia) 16 godzinny blok specjalistyczny.

 

Szkolenie obejmuje dwa zjazdy po dwa dni. Szkolenia są bezpłatne. Dla uczestników przewidziano: materiały dydaktyczne, nocleg oraz wyżywienie. Dojazd na szkolenia pozostaje po stronie uczestników/urzędów JST.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów (0-22) 661-91-86, (0-22) 661-86-32 oraz pod adresem e-mail: dobreprawo@mac.gov.pl