Większość przychodów z prywatyzacji rząd chce uzyskać ze sprzedaży trzech wielkich firm: krajowej Spółki Cukrowej, Mittal Steel Poland i Zakładów Chemicznych Police.

Do sprzedaży przeznaczone są też Zakłady Azotowe Puławy, Tarnów i Kędzierzyn. Sprywatyzowanych zostanie również 20 spółek energetycznych. Część z nich ma być sprzedana poprzez giełdę, jednak gazeta zauważa, że samo opracowanie prospektu emisyjnego trwa co najmniej rok i plan prywatyzacji może ulec dużemu opóźnieniu.