Nowy dział „rodzina” ma obejmować m.in. sprawy uwarunkowań demograficznych, opieki nad dzieckiem do lat trzech, ochrony i wspierania rodziny z dziećmi na utrzymaniu, rozwoju systemu opieki zastępczej. W dziale „zabezpieczenie społeczne” sprecyzowane będą kwestie pomocy społecznej i świadczeń na rzecz rodziny.