Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2006 r. wyniósł prawie 41,6 mld zł – podał wczoraj wstępne szacunki GUS. Samorządy, zamiast spodziewanego miliarda złotych, odnotowały 3 mld złotych deficytu.

W porównaniu z 2005 rokiem zadłużenie państwa zwiększyło się o 38 mld zł. Główną przyczyną tego wzrostu było zwiększenie długu Skarbu Państwa o 38,6 mld zł, czyli 8,8 proc. Jednak proporcjonalnie najbardziej na ten wynik zapracowały samorządy – ich zobowiązania powiększyły się aż o 15,2 proc., co stanowi kwotę 3,1 mld zł. Końcowy wynik poprawia sektor ubezpieczeń społecznych. W tym wypadku zadłużenie spadło o 3,3 mld zł, to jest o 46,6 proc.