We wtorek rząd wstępnie rozpatrzył projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. 10 września Komisja Trójstronna ma otrzymać wstępny projekt przyszłorocznego budżetu. Zgodnie z projektem, dochody budżetu państwa mają wynieść 212,2 mld zł, a wydatki 242,2 mld zł.

W 2007 r. zaplanowano 8,4 mld zł wydatków na administrację publiczną, co oznacza wzrost o 1 proc. w stosunku do 2006 r. O 5,9 proc. wzrosną wydatki budżetu na wymiar sprawiedliwości i w 2007 r. mają wynieść 8,1 mld zł.

Na obronę narodową zaplanowano wydatki rzędu 14,6 mld zł, co oznacza wzrost o 15,4 proc. w stosunku do 2006 r. O 1,1 proc. wzrosną nakłady na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – do 9,4 mld zł.

Zgodnie z projektem, wydatki na obsługę długu publicznego spadną w przyszłym roku o 0,1 proc. w stosunku do roku obecnego. W 2007 r. obsługa długu ma kosztować 27,7 mld zł.

52,5 mld zł z budżetu zostanie przeznaczone na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. Oznacza to wzrost o 6,9 proc. w stosunku do roku 2006.

O 15,6 proc. podwyższone zostaną wydatki na pomoc społeczną i wyniosą w 2007 r. 13,8 mld zł. W dziale ochrona zdrowia wydatki mają wynieść 3,6 mld zł, czyli 8,8 proc. więcej niż w 2006 r.).

Nakłady na gospodarkę mieszkaniową wzrosną w 2007 r. o 13,8 proc. – do 1,5 mld zł.

Zgodnie z projektem budżetu, 9,8 mld zł ma otrzymać z budżetu szkolnictwo wyższe, co oznacza wzrost o 1,5 proc. w stosunku do 2006 r. Ponad 1 mld zł wyniosą wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, czyli o 4,6 proc. więcej, niż w tym roku.

Wydatki na naukę zaplanowano na poziomie 3,2 mld zł, co oznacza 0,6 proc. mniej, niż w 2006 r. Na informatykę państwo wyda w 2007 r. 156,8 mln zł (3,8 proc. więcej niż w 2006 r.).

O 68,1 proc. spadną wydatki na górnictwo i kopalnictwo, do poziomu 234,3 mln zł. W dziale rolnictwo i łowiectwo wydatki mają wynieść prawie 2,4 mld zł, czyli 0,5 proc. mniej, niż w 2006 r. O 41 proc. wzrosną natomiast wydatki na rybołówstwo, czyli do 44,7 mln zł.

Na transport i łączność budżet ma wydać w 2007 r. 4,3 mld zł, czyli o 31,7 proc. więcej, niż w 2006 r. Wydatki na turystykę wyniosą 43,8 mln zł, czyli tyle samo, co w 2006 r.