Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza następujące programy na rok 2009:

1. Wydarzenia artystyczne
2. Rozwój infrastruktury kultury
3. Edukacja kulturalna i diagnoza kultury
4. Dziedzictwo kulturowe
5. Literatura i czytelnictwo
6. Promocja kultury polskiej za granicą
7. Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Informacje na temat programów znajdują się na stronie internetowej resortu www.mkidn.gov.plW związku z faktem, iż zmienione zostały zasady dotyczące ubiegania się o środki finansowe, ministerstwo zwraca uwagę na konieczność wnikliwego zapoznania się z regulaminami programów.

Terminy składania wniosków:

 • do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadania (tj do 30 listopada 2008 r. na zadania które planowane są do realizacji w roku 2009)
 • do 31 marca roku w którym zadanie ma być realizowane (tj. do 31 marca 2009 r.).
 • Jednocześnie, ministerstwo zwraca uwagę, iż niektóre programy będą realizowane w ramach zadań własnych państwowych instytucji kultury. Poniżej przedstawiamy listę tych programów:

 • Fryderyk Chopin – Instytucja Zarządzająca: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
 • Biblioteka + – Instytucja Zarządzająca: Instytut Książki
 • Archeologia – Instytucja Zarządzająca: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
 • Stypendia – Instytucja Zarządzająca: Narodowe Centrum Kultury
 • Wakacje teatralne – Instytucja Zarządzająca: Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego
 • Patriotyzm jutra – Instytucja Zarządzająca: Muzeum Historii Polski
 • Informacje na temat zasad ubiegania się o środki znajdą się na stronach instytucji zarządzających programami.

  źródło: www.mk.gov.pl