Skuteczna realizacja rządowego programu wymaga większych konsultacji z pracodawcami – przyznał minister Woźniak na poniedziałkowej konferencji prasowej. Dlatego też resort stworzył specjalną stronę internetową (www.reforma-regulacji.gov.pl). Dzięki niej wszyscy zainteresowani będą mogli sprawdzać, jak przebiega reforma upraszczania prawa. Jeśli resort skutecznie będzie realizował program, przedsiębiorcy jego efekty odczują w pełni pod koniec 2008 roku.

Już teraz polska koncepcja reformy regulacji prawnych uzyskała wysoką notę w UE i OECD. Oceniono ją najwyżej wśród koncepcji 10 nowych państw Unii, które weszły do UE przed 2007 rokiem. Minister Woźniak zapewniał wczoraj, że jesienią przyszłego roku zacznie funkcjonować Centralna Informacja o Działalności Gospodarczej. To oznacza, iż firmy, chcąc zarejestrować działalność, nie będą już musiały kontaktować się z kilkoma urzędami, lecz tylko z jednym. Do końca 2008 r. resort zamierza też policzyć rzeczywiste koszty biurokracji oraz systematycznie je ograniczać poprzez zmianę przepisów na mniej kosztowne.