Z atrakcyjnych zasad wykupu skorzysta przeszło 900 tys. posiadaczy lokatorskiego prawa do mieszkania.

Według nowych zasad będą rozpatrywane także wnioski o wykup złożone przed 31 lipca. Władze spółdzielni mają na ich na rozpatrzenie trzy miesiące.

Z taniego wykupu nie skorzystają osoby, których mieszkania wybudowano ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Nowelizacja wprowadza zakaz ustanawiania nowych własnościowych praw do lokali. Nie będzie można budować takich lokali ani też przekształcić w tę formę lokatorskiego prawa do lokalu. Jest od tego jeden wyjątek.

Wiele spółdzielni budowało mianowicie na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym i nie mogą przenosić własności mieszkań, dopóki go nie uporządkują. Nowelizacja przewiduje wyjście z sytuacji.

Lokatorzy mieszkań w budynkach położonych na takim gruncie będą mogli do 31 grudnia 2010 r. występować do spółdzielni o przekształcenie prawa lokatorskiego wprawo własnościowe (dotyczy to też praw do miejsc postojowych w garażu). Zapłacą oni tyle samo co osoby występujące o pełną własność po 31 lipca. Takie mieszkanie będą mogli sprzedać, przekazać rodzinie, ale jego właścicielem pozostanie spółdzielnia.